Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός

Τι είναι ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός; Ας ξεκινήσουμε εξηγώντας τις λέξεις μία προς μία.

Νεύρο- Αναφέρεται στο νευρικό σύστημα και στο μυαλό μας. Πως επηρεάζουν άμεσα οι σκέψεις μας την ψυχολογία και το σώμα μας. Τον τρόπο δηλαδή που ο εγκέφαλός μας αντιλαμβάνεται την όποια εμπειρία. Με λίγα λόγια είναι η αντίληψη, το πώς κωδικοποιούμε τις καταστάσεις / εμπειρίες που συμβαίνουν στην ζωή μας.

Γλωσσικός- Αναφέρεται στις λέξεις και στον τρόπο χρήσης τους. Πώς επηρεαζόμαστε από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και πώς χτίζουμε τον ψυχικό μας κόσμο κομμάτι-κομμάτι, όπως ένα παζλ, μέσα από τις λέξεις και τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Προγραμματισμός- Όπως ένας υπολογιστής εκετελεί τις οδηγίες του κάθε προγράμματος μέσω εντολών, έτσι κι εμείς, προγραμματίζουμε τις κινήσεις μας, τον τρόπο σκέψης μας και τις ενέργειές μας μέσα από τις εμπειρίες και τα βιώματά.

Ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός ξεκίνησε με την καταγραφή επιτυχημένων μεθόδων ψυχοθεραπείας έπειτα από μελέτη και τεχνικές που χρησιμοποίησαν πρώτοι ο Ρίτσαρντ Μπάτλερ και ο Τζον Γκρίντερ και εξελίχθηκε σε ένα άρτιο εργαλείο, μέρος της ψυχολογίας, για αυτοβελτίωση και προσωπικής ανάπτυξης.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός είναι η επανεκκίνηση τού μυαλού μας και ο επαναπρογραμματισμός των σκέψεών μας με τακτικές, μοντέλα και στρατηγικές, τοποθετημένες σε τέτοια σειρά ώστε όλα τα μονοπάτια να μας οδηγούν στην θετική πλευρά των πραγμάτων και μέσα από τα αρνητικά γεγονότα ακόμα, να αποκτήσουμε την δυνατότητα να εντοπίζουμε τα θετικά σημεία και τις λύσεις εκείνες που θα μας οδηγήσουν στην επιτυχία και στην κατάκτηση των στόχων μας.

ΕΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ!