Επικοινωνία


Γραφείο Αθήνας:
Αναξαγόρα 1, 15343 Αγία Παρασκευή


Γραφείο Κύπρου:
Επιστημών 21, Λάρνακα


Τηλ: +357 99234509

Email : info@jamescoaching.com