Επικοινωνία


Κύπρος:
Δάλι, Λευκωσία


Αθήνα / Ελλάδα:

Αναξαγόρα,  Αγία Παρασκευή

Ηνωμένο Βασίλειο:
Plough Way, London / U.K


Τηλ: +357 99234509
         +357 24102262
      +44 7872 886618

info@jamescoaching.com